425 ม.1 ถ.อุดรธานี-หนองคาย
โทรศัพท์ : (042)-218 280 - 3 Fax. (042)-218 284
มือถือ : 095-9264153
E-mail : nakhaburi_udon@hotmail.com
1000 characters left
Add files